fbpx
SPLOŠNI POGOJI OGLAŠEVANJA

 

Splošni pogoji oglaševanja določajo pogoje in smernice za napotke o tem, katere vrste oglaševalskih vsebin dovoljuje podjetje MEEMMA, MARKETING d.o.o., Kotnikova ulica 05, 1000 Ljubljana, Slovenija, matična številka 8529205000, davčna št. 61917222.

 

 

1. SPLOŠNO

 

Naši splošni pogoji oglaševanja dajejo smernice o tem, katere vrste oglasnih vsebin so dovoljene. Ko oglaševalci oddajo oglasno vsebino, se vsak oglas pregleda v skladu s temi pravili. Če menite, da je bil vaš oglas neupravičeno neodobren, nam prosimo to sporočite.

 

 

2. POSTOPEK PREGLEDA OGLASNE VSEBINE

 

Da se prepričamo, ali vaš oglas ustreza našim pravilom, se pred prikazovanjem oglasa na napravah Meeloo,oglasna vsebina pregleda. Običajno se večina oglasnih vsebin pregleda v 24 urah, v nekaterih primerih lahko traja dlje.

Med postopkom pregleda oglasne vsebine bomo preverili slike, besedilo in položaj oglasa. Vaš oglas morda ne bo odobren v primeru, da ni v celoti skladen z našimi splošnim pogoji oglaševanja.

Po pregledu vaše oglasne vsebine boste prejeli obvestilo, v katerem vas bomo obvestili o odobritvi. V primeru odobritve, bo vaš oglas prikazan na izbranih napravah Meeloo in rezultate prikaza boste lahko videli na spletni nadzorni plošči Meemma.

 

 

3. MOŽNOST PONOVNE UREDITVE OGLASNE VSEBINE

 

Če vaš oglas ni v celoti skladen z našimi splošnimi pogoji oglaševanja, ga lahko uredite in ponovno pošljete v pregled.

 

 

4. PREPOVEDANA OGLASNA VSEBINA

 

MEEMMA, MARKETING d.o.o. ne dovoljuje oglaševanja naslednje oglaševalske vsebine:

1) Standardi skupnosti
Oglasi ne smejo kršiti katerihkoli standardov Skupnosti.

2) Nezakoniti izdelki ali storitve
Oglasi ne smejo predstavljati, prispevati ali spodbujati prodajo ali uporabo nezakonitih izdelkov, storitev ali dejavnosti. Oglasi, namenjeni mladoletnikom, ne smejo promovirati izdelkov, storitev ali vsebine, ki so neprimerni, nezakoniti ali nevarni ali ki izkoriščajo, zavajajo ali izvajajo nepotreben pritisk na ciljne starostne skupine.

3) Diskriminacija
Oglasi ne smejo diskriminirati ali spodbujati diskriminacije ljudi na podlagi osebnih lastnosti, kot so rasa, narodnost, barva, narodni izvor, vera, starost, spol, spolna usmerjenost, spolna identiteta, družinski status, invalidnost, zdravstveno ali genetsko stanje.

MEEMMA, MARKETING d.o.o. prepoveduje oglaševalcem, da uporabljajo našo storitev za diskriminacijo ljudi. To pomeni, da oglaševalci ne smejo napačno izključiti določenih skupin ljudi, da bi videli svoje oglase ali v svoje oglase vključili diskriminatorno vsebino. Oglaševalci morajo tudi spoštovati veljavne zakone, ki prepovedujejo diskriminacijo.

Omejitev odgovornosti: Ti splošni pogoji oglaševanja ne predstavljajo podlage za pravni nasvet. Za specifičen pravni nasvet prosimo, da se posvetujte s pravnim strokovnjakom.

4) Tobačni izdelki
Oglasi ne smejo spodbujati prodaje ali uporabe tobačnih izdelkov in z njimi povezanih pripomočkov.

5) Droge in z njimi povezani izdelki
Oglasi ne smejo spodbujati prodaje ali uporabe prepovedanih drog, zdravil na recept ali izdelkov za rekreacijo.

6) Nevarni „dodatki“
Oglasi ne smejo spodbujati prodaje ali uporabe nevarnih dodatkov (vključno z anaboličnimi sterioidi, kitosanom, škropljenjem, dehidroepiandrosteronom, efedro in človeškimi rastnimi hormoni, vendar ne omejeno nanje).

7) Orožje, strelivo ali eksplozivi
Oglasi ne smejo spodbujati prodaje ali uporabe orožja, streliva ali eksploziva. Sem sodijo tudi oglasi za dodatno opremo za spreminjanje orožja.

8) Izdelki ali storitve za odrasle
Oglasi ne smejo spodbujati prodaje ali uporabe izdelkov ali storitev za odrasle, razen oglasov za načrtovanje družine in kontracepcijo. Oglasi za kontracepcijske izdelke morajo biti osredotočeni na kontracepcijske lastnosti izdelka in ne na spolno zadovoljstvo ali spolno izboljšanje.

9) Vsebina za odrasle
Oglasi ne smejo vsebovati vsebine za odrasle. To vključuje goloto, upodobitve ljudi na eksplicitnih ali sugestivnih položajih ali dejavnostih, ki so preveč sugestivne ali seksualno provokativne.

10) Odgovornost do tretjih oseb
Oglasi ne smejo vsebovati vsebine, ki krši pravice tretjih oseb, vključno z avtorskimi pravicami, blagovnimi znamkami, zasebnostjo, oglaševanjem ali drugimi osebnimi ali lastniškimi pravicami. Če želite prijaviti vsebino, za katero menite, da lahko krši vaše pravice, nas lahko kontaktirate preko e-mail naslova support@meeloo-meemma.com.

Namen MEEMMA, MARKETING d.o.o. je pomagati ljudem in organizacijam pri zaščiti njihovih pravic intelektualne lastnine. MEEMMA, MARKETING d.o.o. zato ne dovoljuje objavljanja vsebine, ki krši pravice intelektualne lastnine nekoga drugega, vključno z avtorskimi pravicami in blagovno znamko.

Avtorske pravice so zakonita pravica, ki si prizadeva zaščititi izvirna avtorska dela. Avtorske pravice na splošno ščitijo izvirno izražanje, kot so besede ali slike. Ne ščiti dejstev in idej, čeprav lahko ščiti izvirne besede ali slike. Ne ščiti dejstev in idej, čeprav lahko ščiti izvirne besede ali slike, ki se uporabljajo za opis ideje. Avtorske pravice prav tako ne ščitijo stvari, kot so imena, naslovi in ​​slogani; lahko pa jih zaščiti še ena zakonska pravica, imenovana blagovna znamka.

Če verjamete, da nekdo uporablja vaše avtorsko delo brez vašega dovoljenja, nas lahko kontaktirate preko e-mail naslova support@meeloo-meemma.com.

Upoštevajte, da se lahko zakoni v različnih državah razlikujejo. Za več informacij o zakonu o avtorskih pravicah lahko preverite vašo veljavno zakonodajo ali obiščete spletno mesto Svetovne organizacije za intelektualno lastnino (WIPO), ki ureja področje avtorskih pravic. Ti splošni pogoji oglaševanja ne predstavljajo podlage za pravni nasvet. Za specifičen pravni nasvet prosimo, da se posvetujte s pravnim strokovnjakom.

Če verjamete, da nekdo neupravičeno uporablja vaše avtorske pravice, nas lahko kontaktirate preko e-mail naslova support@meeloo-meemma.com.

Preden nam pošljete poročilo o kršitvi avtorskih pravic, vam priporočamo, da najprej obvestite osebo, ki je vsebino objavila. Na takšen način boste težavo morda rešili sami in hitreje, ne da bi se obrnili na MEEMMA, MARKETING d.o.o..

Poročilo o kršitvi avtorskih pravic lahko vloži samo lastnik avtorskih pravic ali njihov pooblaščeni zastopnik. Če menite, da nekdo na MEEMMA, MARKETING d.o.o. krši avtorske pravice nekoga drugega, lahko obvestite lastnika pravic.

Upoštevajte, da osebi, ki je objavila sporno vsebino, o kateri poročate, posredujemo ime lastnika pravic, vaš e-poštni naslov in podrobnosti vašega poročila. V primeru, da ste pooblaščeni zastopnik, ki predloži poročilo, navedemo tudi ime organizacije ali stranke, ki je lastnik sporne pravice. Iz tega razloga boste morda želeli predložiti veljavno splošno ali poslovno e-poštno sporočilo.

Blagovna znamka je beseda, slogan, simbol ali oblikovanje, ki razlikuje izdelke ali storitve od drugih, ki jih ponuja ena oseba, skupina ali podjetje. Zakon o blagovnih znamkah na splošno skuša preprečiti zmedo potrošnikov glede tega, kdo ponuja ali je povezan z izdelkom ali storitvijo.

Če menite, da nekdo neupravičeno uporablja vašo blagovno znamko, nas lahko kontaktirate preko e-mail naslova support@meeloo-meemma.com.

Upoštevajte, da se lahko zakoni v različnih državah razlikujejo. Za več informacij o zakonu o avtorskih pravicah lahko preverite vašo veljavno zakonodajo ali obiščete spletno mesto Svetovne organizacije za intelektualno lastnino (WIPO), ki ureja področje avtorskih pravic. Ti splošni pogoji oglaševanja ne predstavljajo podlage za pravni nasvet. Za specifičen pravni nasvet prosimo, da se posvetujte s pravnim strokovnjakom.

Po zakonu niso morda zaščiteni vsi pogoji glede blagovne znamke. Zaščita je odvisna od različnih dejavnikov, vključno s tem, kako edinstvena je, splošna ali opisna blagovna znamka in njen način uporabe. Številni lastniki blagovnih znamk pridobijo registracije svojih blagovnih znamk v skladu z ustreznim zakonom, vendar registracija morda ni vedno potrebna za zaščito blagovne znamke.

MEEMMA, MARKETING d.o.o. ni pristojna za reševanje sporov med tretjimi osebami, zato tudi ne more odločati v zvezi s prejetimi poročili o blagovnih znamkah, ki pa zahtevajo poglobljeno analizo blagovnih znamk. V takšnih situacijah priporočamo, da se obrnete neposredno na stranko, za katero menite, da krši vaše pravice ali sprožite sodni spor pri pristojnem sodišču. Če ste vseeno prepričani, da želite prijaviti sporno vsebino MEEMMA, MARKETING d.o.o., nas lahko kontaktirate preko e-mail naslova support@meeloo-meemma.com.

Upoštevajte, da je vložitev zahtevka obravnave kršitve blagovne znamke resna zadeva, ki ima lahko možne pravne posledice. Preden pošljete poročilo, boste morda želeli poslati sporočilo osebi, ki je objavila sporno vsebino in poskušate najprej neposredno rešiti težavo z njimi. Težavo boste morda lahko rešili brez vzpostavitve stika z MEEMMA, MARKETING d.o.o..

Ne pozabite, da samo lastnik blagovne znamke ali njihov pooblaščeni zastopnik lahko vloži poročilo o kršitvi blagovne znamke. Če verjamete, da objavljena vsebina na MEEMMA, MARKETING d.o.o. škodi blagovni znamki nekoga drugega, boste morda želeli najprej obvestiti o pravicah tretjega.

Upoštevajte, da osebi, ki je objavila sporno vsebino, o kateri poročate, posredujemo ime lastnika pravic, vaš e-poštni naslov in podrobnosti vašega poročila. V primeru, da ste pooblaščeni zastopnik, ki predloži poročilo, navedemo tudi ime organizacije ali stranke, ki je lastnik sporne pravice. Iz tega razloga boste morda želeli predložiti veljavno splošno ali poslovno e-poštno sporočilo.

11) Šokantna vsebina
Oglasi ne smejo vsebovati šokantne, senzacionalne, obupne ali pretirano nasilne vsebine.

12) Osebni lastnosti
Oglasi ne smejo vsebovati vsebine, ki uveljavlja ali nakazuje na osebne lastnosti. To vključuje neposredne ali posredne trditve ali posledice glede rase, etničnega porekla, vere, prepričanj, starosti, spolne usmerjenosti ali ravnanja, spolne identitete, invalidnosti, zdravstvenega stanja (vključno s fizičnim ali duševnim zdravjem), finančnega stanja, članstva v sindikatu , kazenski spis ali ime.

13) Zavajajoča ali napačna vsebina
Oglasi in poslovna praksa ne smejo vsebovati zavajajoče, lažne ali zavajajoče vsebine, vključno z lažnimi trditvami, ponudbami ali metodami.

14) Sporna vsebina
Oglasi ne smejo vsebovati vsebine, ki v komercialne namene izkorišča sporna politična ali družbena vprašanja.

15) Nefunkcionalna ciljna spletna stran
Oglasi ne smejo ljudi usmerjati na nefunkcionalne ciljne spletne strani. To vključuje tudi vsebino ciljne spletne strani, ki napeljuje osebo drugam.

16) Nadzorna oprema
Oglasi ne smejo spodbujati prodaje vohunskih kamer, sledilnika mobilnih telefonov ali druge skrite opreme za nadzor.

17) Slovnica in drugi znaki
Oglasi ne smejo vsebovati lahkomiselnosti ali slabe slovnice in ločil. Simbole, številke in črke je treba pravilno uporabljati, ne da bi se izogibali našemu postopku pregledovanja oglasov ali drugim prisilnim sistemom.

18) Neobstoječa funkcionalnost
Oglasi ne smejo vsebovati slik, ki prikazujejo neobstoječo funkcionalnost. To vključuje posnetke, ki posnemajo gumbe za predvajanje, obvestila ali potrditvena polja, pa tudi oglase, ki vsebujejo funkcije, ki ne delujejo.

19) Osebno zdravje
Oglasi ne smejo vsebovati slik „pred – potem“ ali slike, ki vsebujejo nepričakovane ali malo verjetne rezultate. Vsebine oglasov ne smejo nakazovati ali poskušati ustvariti negativne samopodobe, da bi spodbudili prehrano, hujšanje ali uporabo drugih zdravstvenih izdelkov.

20) Posojila na dan plačila, predplačila v plači in obveznice
Oglasi ne smejo oglaševati posojil na dan plačila, predplačil pred plačilom, jamstvenih obveznic ali kakršnih koli kratkoročnih posojil, namenjenih kritju stroškov nekoga do naslednjega plačila.

21) Trženje na več ravneh
Možnosti dohodka za oglaševanje oglaševanja morajo v celoti opisati pridruženi izdelek ali poslovni model in ne smejo promovirati poslovnih modelov, ki ponujajo hitro nadomestilo za majhne naložbe, vključno z večstopenjskimi možnostmi trženja.

22) Dražbe
Oglasi ne smejo oglaševati dražb, dražb za dražbe ali drugih podobnih poslovnih modelov.

23) Ponarejeni dokumenti
Oglasi ne smejo oglaševati ponarejenih dokumentov, kot so ponarejene diplome, potni listi ali dokumenti za priseljevanje.

24) Nizko kakovostna ali moteča vsebina
Oglasi ne smejo vsebovati vsebine, ki vodi do zunanjih spletnih ciljnih strani, ki zagotavljajo nepričakovano ali motečo izkušnjo. To vključuje zavajajoče pozicioniranje oglasov, kot so pretirano senzacionalizirani naslovi ali pozivi uporabnikov, da neupravičeno posegajo v oglas, in ljudi usmeri na ciljne spletne strani, ki vsebujejo minimalno izvirno vsebino in večino nepovezane ali nizkokakovostne oglasne vsebine.

Želimo, da imajo ljudje pozitivno izkušnjo z oglasi, ki jih vidijo na napravi Meeloo.

Priporočilo za optimizacijo vašega oglasa je tako, da izboljšate kakovost svojih ustvarjalnih sredstev in ga naredite bolj privlačnega, zanimivega ali privlačnega.

25) Vohunska ali zlonamerna programska oprema
Oglasi ne smejo vsebovati vohunske programske opreme, zlonamerne programske opreme ali katere koli programske opreme, ki ima za posledico nepričakovano ali varljivo izkušnjo. To vključuje tudi povezave do spletnih mest, ki vsebujejo te izdelke.

26) Nepooblaščene pretočne naprave
Oglasi ne smejo oglaševati izdelkov ali izdelkov, ki omogočajo ali spodbujajo nepooblaščen dostop do digitalnih medijev.

27) Izogib sistema preverbe
Oglasi ne smejo uporabljati taktike, namenjene izogibanju postopku pregleda oglasov. To vključuje tehnike, ki poskušajo prikriti vsebino ali ciljno stran oglasa.

28) Prepovedane finančne storitve in izdelki
Oglasi ne smejo promovirati finančnih storitev in izdelkov, ki so pogosto povezani z zavajajočo ali varljivo promocijsko prakso.

29) Vsebina delov človeških teles ali tekočin
Oglasi ne smejo vsebovati vsebine prodaje delov človeških teles ali tekočin.

 

 

5. OMEJENA VSEBINA

 

MEEMMA, MARKETING d.o.o. po lastni presoji omejuje oglase z vsebino:
1) Alkohol
2) Zmenki
3) Hazardiranje z resničnim denarjem
4) Državne loterije
5) Spletne lekarne
6) Promocija prepovedanih zdravil
7) Naročniške storitve
8) Finančni in zavarovalniški proizvodi ter storitve
10) Oglasi o socialnih vprašanjih, volitvah ali politiki
11) Izdelki in storitve za kripto valute
12) Zdravljenje odvisnosti od drog in alkohola

 

 

6. VIDEO OGLASI

 

Video oglasi in druge vrste dinamičnih oglasov morajo biti v skladu z določbami teh splošni pogojev.

Moteča vsebina
Videoposnetki in druge podobne vrste oglasov ne smejo uporabljati preveč motečih taktik, kot so utripajoči zasloni.

 

 

7. POZICIJA

 

1) Ustreznost
Vse komponente oglasa, vključno s katerim koli besedilom, slikami ali drugimi mediji, morajo biti ustrezne in ustrezne izdelku ali storitvi, ki se ponuja, in publiki, ki si ta oglas ogleduje.

2) Natančnost
Oglasi morajo jasno predstavljati podjetje, izdelek, storitev ali blagovno znamko, ki se oglašuje.

3) Povezane ciljne strani
Izdelki in storitve, oglaševani v besedilu oglasa, se morajo ujemati s tistimi, ki so predstavljeni na ciljni strani, ciljno mesto pa ne sme ponujati ali povezati do prepovedanega izdelka ali storitve.

 

 

8. BESEDILO V SLIKAH

 

Uporaba prekomernega besedilo v slikah vaših oglasov lahko doseže manjši učinek pri ljudeh. Kadar je mogoče, poskusite uporabiti manj besedila.

 

 

9. OGLASI, KI OMOGOČAJO PRIDOBITEV PODATKOV

 

1) Številki transakcijskega računa
Oglasi ne smejo zahtevati številk transakcijskih računov, vključno s številkami zvestobe ali številkami kabelskih ali telefonskih računov.

2) Kriminalni zgodovini
Oglasi ne smejo zahtevati podatkov o zgodovini kaznivih dejanj ali aretacije.

3) Finančnih informacijah
Oglasi ne smejo zahtevati finančnih podatkov, vključno s številkami bančnih računov, številkami bančnih poti, številkami kreditnih ali debetnih kartic, kreditnimi točkami, dohodkom, neto vrednostjo ali kolikšen dolg ima nekdo.

4) Osebnih identifikacijskih podatkih
Oglasi ne smejo zahtevati osebnih identifikacijskih podatkov, vključno s številkami socialnega zavarovanja, številkami potnih listov ali številko vozniškega dovoljenja.

5) Zdravstvene informacije
Oglasi ne smejo zahtevati zdravstvenih podatkov, vključno s fizičnim zdravjem, duševnim zdravjem, medicinskimi postopki, boleznimi ali invalidnostmi.

6) Informacije o zavarovanju
Oglasi ne smejo zahtevati podatkov o zavarovanju, vključno s številkami zavarovalnih polic.

7) Politična pripadnost
Oglasi ne smejo zahtevati informacij o politični pripadnosti.

8) Rasa ali narodnost
Oglasi ne smejo zahtevati informacij glede rase ali narodnosti.

9) Religija
Oglasi ne smejo zahtevati informacij o veri ali filozofskih prepričanjih.

10) Spolna usmerjenost
Oglasi ne smejo zahtevati informacij v zvezi s spolno usmerjenostjo ali podatkov o spolnem življenju posameznika, vključno s tem, kakšen spol oziroma spol ima oseba do danes.

12) Članstvo v sindikatu
Oglasi ne smejo zahtevati informacij o statusu članstva v sindikatu.

13) Uporabniško ime ali geslo
Oglasi ne smejo zahtevati uporabniških imen ali gesel, vključno z uporabniškimi imeni in gesli za obstoječe in nove račune.

 

 

10. UPORABA NAŠE BLAGOVNE ZNAMKE

 

Oglasi ne smejo vsebovati zaznamka ali kakršne koli partnerske povezave z MEEMMA, MARKETING d.o.o..

Oglasi ne smejo predstavljati blagovne znamke Meeemma ali Meeloo na tak način, da je to najbolj prepoznavna ali značilna lastnost oglasa.

Vsi drugi oglasi in ciljne spletne strani ne smejo uporabljati avtorskih pravic, blagovnih znamk ali kakšnih podobnih znamk, razen, ko to izrecno dovoljuje MEEMMA, MARKETING d.o.o..

 

 

11. OMEJITVE UPORABE PODATKOV

 

Zagotovite, da bodo vsi zbrani, prejeti ali pridobljeni podatki iz vašega oglasa v skupni rabi samo s vašim ponudnikom storitev. Odgovorni ste zagotavljati, da vaši ponudniki storitev ščitijo vse podatke o oglaševanju ali kakršne koli druge pridobljene informacije s strani MEEMMA, MARKETING d.o.o. in omejijo njihovo uporabo ter jih hranijo kot zaupne.

Ne prenašajte nobenih oglaševalskih podatkov MEEMMA, MARKETING d.o.o. v nobeno drugo oglasno omrežje, v izmenjavo oglasov ali posredovanje podatkov ali drugih storitev, povezanih z oglaševanjem ali monetizacijo.

 

 

12. STVARI MORATE VEDETI

 

Oglaševalci so odgovorni za razumevanje in spoštovanje vseh veljavnih zakonov in drugih veljavnih predpisov. Neupoštevanje vseh veljavnih zakonov in drugih veljavnih predpisov lahko povzroči številne posledice, vključno z odpovedjo oglasov, ki ste jih postavili in ukinitvijo računa.

Ko so oglasi enkrat prikazani, se štejejo kot javni podatki. MEEMMA, MARKETING d.o.o. lahko razkrije vašo oglaševalsko vsebino in vse informacije, povezane z vašim oglaševanjem, vladnemu subjektu ali organu, če MEEMMA, MARKETING d.o.o. verjame, da bi razkritje pomagalo pri zakoniti preiskavi.

Pridržujemo si pravico, da po lastni presoji zavrnemo, odobrimo ali odstranimo kateri koli oglas iz katerega koli razloga, vključno z oglasi, ki negativno vplivajo na naš odnos z našimi uporabniki ali promovirajo vsebino, storitve ali dejavnosti v nasprotju s konkurenčnim položajem, interesi ali filozofija oglaševanja.

Ti splošni pogoji oglaševanja se lahko kadar koli spremenijo brez predhodnega obvestila.