fbpx
SPORAZUM MED OGLAŠEVALCEM IN PODJETJEM

 

To je pravno zavezujoč sporazum med podjetjem MEEMMA, MARKETING d.o.o., Kotnikova ulica 05, 1000 Ljubljana, Slovenija, matična številka 8529205000, davčna številka 61917222 („Lastnik“) in oglaševalcem („Oglaševalec“). Lastnik je lastnik in upravljavec spletnega mesta ali aplikacije. Oglaševalec želi preko spletnega mesta oziroma spletne nadzorne plošče oglaševati reklamne vsebine („Naročilo”), ki se prikažejo na izbranih napravah Meeloo, bodisi za oglaševalca bodisi za njihovo stranko.

S klikom na gumb „Se strinjam“ izrecno potrjujete, da ste prebrali, razumeli in preučili posledice tega sporazuma ter da se strinjate z zavezujočimi pogoji in da ste pravno sposobni skleniti ta sporazum z Lastnikom. Ta sporazum sklepate z namenom dostopa in uporabe storitev in izdelka Lastnika.

Če želite uporabljati storitve in izdelek Lastnika, se morate strinjati s pogoji, ki so navedeni spodaj. Z izvajanjem tega sporazuma (elektronsko ali kako drugače), vas in Lastnika zavezujejo pogoji, ki so določeni s tem sporazumom.

POMEMBNO: Prosimo, da pozorno preberete in pregledate določbe tega sporazuma, saj so pomembne za vaše sodelovanje z nami od sklenitve tega sporazuma dalje. Na podlagi elektronske sklenitve tega sporazuma podajate izjavo, da ste prebrali in se strinjali z določbami tega sporazuma ter razumeli posledice poslovnega sodelovanja z nami.

 

 

1. STORITEV

 

Oglaševanje
V skladu z drugimi določbami tega sporazuma bo Lastnik v obdobju oglaševalskega obdobja na napravah Meeloo zagotavljal storitev prikazovanja ustreznega oglasa, ki je skladen z določbo “Storitev”.

Predložitev oglasa
Oglaševalec mora oglas predložiti Lastniku, tako da na spletno nadzorno ploščo naloži elektronsko različico v obliki, ki je skladna s tehničnimi zahtevami.

Zavrnitev oglasa
Lastnik lahko pregleda kateri koli predlagani oglas, ki ga Oglaševalec predloži, vendar tega ni vedno dolžan. Lastnik ne odgovarja za napake ali opustitve v kakršnem koli oglaševanju, ki ga je poslal Oglaševalec, tudi če bi moral.

Lastnik lahko kadar koli z obvestilom Oglaševalcu s takojšnjim učinkom zavrne kakršen koli oglas, ki ga je poslal Oglaševalec, ker takšen oglas po mnenju lastnika:
a) ima za posledico kršitev določbe „Obveznosti poslovanja stranke – Splošne obveznosti“
ali
b) ni združljiv s tehničnimi zahtevami.

Lastnik lahko zavrne oglas (in ga preneha prikazovati na napravah Meeloo), tudi če je Lastnik že začel oglaševati oglas na napravah Meeloo.

V skladu s to določbo vračilo plačila (sorazmerno ali drugače) ne bo izvedeno zaradi zavrnitve oglasa.

 

 

2. PLAČILA

 

Oglaševalec bo za Naročila plačal v skladu z naslednjim:
a) Oglaševalec bo skladno z našimi plačilnimi pogoji izpolnil obveznosti;
b) Oglaševalec bo plačal vse zneske, določene v vsakem naročilu, ki ga Oglaševalec odda, skupaj z vsemi veljavnimi davki. Znesek, ki ga mora Oglaševalec poravnati za vsako naročilo, se izračuna na podlagi naših mehanizmov za sledenje Naročil;
c) Oglaševalec bo prejel račun, in sicer z valuto takojšnjega plačila;
d) Oglaševalec je odgovoren za vzdrževanje varnosti svojega uporabniškega računa in razume, da mu bodo zaračunana vsa naročila, ki so bila objavljena na ali prek njegovega uporabniškega računa;
e) Ko je račun plačan, Oglaševalec ne more preklicati Naročila in oglaševanje bo prikazano na izbrani količini naprav Meeloo;
f) Zneski, ki vam jih zaračunamo, so lahko obdavčeni in vključujejo ustrezne davke in dajatve, vključno z omejitvami davka po odbitku. Oglaševalec je odgovoren za plačilo in nakazilo vseh davščin, ki veljajo za izvedene transakcije Oglaševalca. Oglaševalec je odgovoren in deluje neškodljivo do Lastnika in je dolžan povrniti kakršen koli zahtevek, ki izhaja iz neupoštevanja določb tega sporazuma;
g) Lastnik si pridržuje pravico do vsakodnevnih sprememb cen storitev.

 

 

3. OBVEZNOSTI OGLAŠEVALCA

 

Splošne obveznosti
V času veljavnosti tega sporazuma mora Oglaševalec:
a) Spoštovati zakone, ki se kakor koli uporabljajo v zvezi s storitvijo ali oglaševanjem;
b) Zagotoviti, da je vsako oglaševanje skladno z vsemi ustreznimi kodeksi, zakoni, pravili, priporočili in smernicami, ki ureja področje oglaševanja;
c) Oglaševalec storitve ne uporablja in ne dovoli njene uporabe (neposredno ali posredno) na kakršen koli način, ki vključuje vsebino ali povezave do katerega koli spletnega mesta ali vsebine, ki:
I) spodbuja katero koli osebo, da stori katerokoli kaznivo dejanje ali katero koli dejanje ali opustitev, ki je nezakonita ali bi se običajno štelo za nemoralno;
II) je vsebina seksistična, rasistična, sovražna, nasilna, obrekovalna, nadlegovalna, grozeča, zlonamerna ali kako drugače nasprotujoča;
III) je vsebina pornografska, spolno eksplicitna, nespodobna ali ekscesna;
IV) je vsebina goljufiva, lažna, zavajajoča ali varljiva;
V) vsebina, ki namerava ali spodbuja kršitev pravic tretjih oseb, vključno z vsemi oblikami intelektualne lastnine, zaupnosti ali pravic do zasebnosti;
d) Oglaševalec storitve ne uporablja oziroma ne dovoli njene uporabe na kakršen koli način s katerim bi lahko škodovala ugledu Lastnika ali se norčevala ali omalovaževala spletno mesto ali katero koli osebo, blago ali storitve, povezane z Lastnikom.
e) Oglaševalec je prebral in se strinjal s pravilnikom o oglaševanju.

Tehnične zahteve
Tehnične zahteve vključujejo naslednje:
I) Priporočena ločljivost za video oglas je 1280 x 720 slikovnih pik v razmerju stranic 16: 9 (720p). Lastnik priporoča mp4 format datoteke v stisnjeni obliki s kodami za stiskanje videoposnetka H.264. Idealni okvir je 30 sličic na sekundo ali manj. Najdaljši čas video ali mirujočih oglasov je 30 sekund. Optimalna ločljivost fotografij je 1280×720 slikovnih pik v .jpg datotečni obliki;
II) Vse slike, grafike, video, besedila in druge vsebine v oglasu morajo biti (po potrebi) jasne in čitljive;
III) Oglas mora biti prepoznaven kot oglas ter se razlikuje od vsebine spletnega mesta in mora vsebovati ime, blagovno znamko ali logotip Oglaševalca ali stranke Oglaševalca (po potrebi);
IV) Oglas mora biti predstavljen kot en oglas in ne sme biti segmentiran ali vsebovati ponavljajočih se kopij iste ali podobne slike;
V) Oglas mora biti združljiv s programsko opremo, ki se uporablja za upravljanje spletnega mesta, in s konfiguracijo te programske opreme.

Pravice Lastnika
Lastnik si vedno pridržuje pravico do urejanja ali pregleda spletnega mesta ali aplikacije.

 

 

4. GARANCIJE IN ODGOVORNOST

 

Izključitev drugih sporazumov
V obsegu, ki ga dovoljuje zakon, razen če je to izrecno določeno v tem sporazumu, vsi pogoji, garancije in zastopanja (v vsakem primeru izrecna, implicitna, zakonska ali drugačna), ki se kakorkoli nanašajo na storitev ali kakršno koli naključno storitev tega Sporazuma so izključeni.

Lastnik izključuje vsa jamstva ali izjave glede števila obiskovalcev spletnega mesta, Oglaševalec pa se strinja, da se ni skliceval na nobene informacije v zvezi z istimi.

Glede na naravo tehnologije Lastnik obljublja, da bo storitev zagotovljena neprekinjeno ali brez napak. V obsegu, ki ga dovoljuje zakon, Lastnik izključuje vso odgovornost v zvezi z:
a) Kakršnokoli napako ali odpovedjo katere koli opreme (npr. strežnikov ali omrežne opreme), ki se uporablja v zvezi s ponudbo storitve;
b) Vsaka napaka ali napaka pri dobavi storitve, ki vključuje kakršno koli dejanje, opustitev ali dogodek zunaj razumnega nadzora Lastnika, vključno z odpovedjo opreme, izpadom električne energije, požarom, poplavami, vodo, delovnim sporom ali pomanjkanjem, eksplozijo, izrednimi razmerami, civilnimi motnjami, vojno, vladnimi ukrepi ali dejanji ali opustititvijo katerega koli dobavitelja ali druge osebe.

Če se Lastnik seznani s kakršno koli tovrstno napako ali okvaro, se bo jo potrudil odpraviti v razumnem času. Oglaševalec mora Lastnika nemudoma obvestiti o vsaki napaki s katero se je Oglaševalec seznanil.

Splošna omejitev odgovornosti
Ne da bi omejili naslednjo določbo („Izključitev izgube“), v kolikor zakon dovoljuje, kakršno koli odgovornost Lastnika v zvezi s storitvijo, kakršno koli naključno storitvijo ali tem sporazumom:
a) pod kakršnim koli pogojem ali garancijo, ki je po zakonu ni mogoče izključiti (zakonska garancija);
b) pod kakršno koli garancijo ali drugo pravico iz katerega koli zakona (vključno z zakonom o konkurenci in varstvu potrošnikov) (garancija potrošnikov);
c) na kateri koli drugi drugi zakonski podlagi (vključno s pogodbo ali zanemarjanjem),
je dovoljeno z zakonom, ki je po mnenju Lastnika omejen na zamenjavo, popravilo ali ponovno dobavo ustreznega blaga ali storitev za plačilo stroškov istega.

Kljub drugim določbam tega sporazuma nobena določba razen te ne omejuje ali izključuje odgovornosti lastnika po potrošniški garanciji ali garanciji določeni z zakonom.

Izključitev izgube
Naslednje velja samo v obsegu, ki ga dovoljuje zakon. Vsa odgovornost Lastnika je izključena v zvezi s kakršnimi koli posrednimi ali posledičnimi izgubami, ki jih je utrpel Oglaševalec, v zvezi z:
a) storitvijo ali kakršno koli napačno storitvijo;
b) vsako zamudo ali napako pri zagotavljanju storitve;
c) drugače pod ali v povezavi s tem sporazumom,
in v vsakem primeru (tudi, če gre za neposredno izgubo) za izgubljeni dobiček ali dobro ime ali izgubljene ali pokvarjene podatke.

Zavarovanje
Oglaševalec v največji možni meri, ki jo dovoljuje zakon, izplača odškodnino Lastniku in ga mora obvarovati pred vsemi izgubami, ki jih je Lastnik povzročil na način:
a) vsako zanemarjanje Oglaševalca ali kakršno koli kršitev določb tega sporazuma s strani Oglaševalca;
b) kakršen koli zahtevek Lastnika ali dobavitelja katere koli osebe v zvezi s katero koli vsebino, vključeno v kateri koli oglas;
c) Kadar Oglaševalec predloži oglas na zahtevo ali v korist stranke – kakršen koli zahtevek, ki ga ta odjemalec vloži proti Lastniku.

To odškodnino lahko Lastnik uveljavi brez kakršnih koli stroškov ali plačila kateri koli osebi.

Oglaševalec je odškodninsko odgovoren in prizna za neškodljivega Lastnika in njegove podružnice ter njihove direktorje, uradnike, direktorje, člane, partnerje, delničarje, zaposlene in osebe, ki nadzorujejo ter njihove partnerje in povrne morebitno izgubo, škodo, izpolni obveznosti, odpravi pomanjkljivosti, zahtevke, tožbe, sodbe, poravnave, obresti, odškodnine, kazni, globe, stroške ali stroške kakršne koli vrste, vključno z odvetniškimi stroški, pristojbinami in stroški uveljavljanja kakršne koli pravice do odškodnine, ki izhajajo iz nastale oblike kršitev tega sporazuma; zanemarjanje namernega dejanja ali opustitve Oglaševalca ali njegovega osebja ali podružnic v zvezi z izvajanjem njegovih obveznosti iz tega sporazuma; vsebino ali predstavitve v katerem koli oglasu ali katerem koli spletnem mestu, povezanem z oglasom; in vse druge zahtevke kakršne koli narave, ki izhajajo iz objave ali distribucijo katerega koli oglasa.

Maksimalna odgovornost
Brez omejitve zgoraj navedenega je obseg odgovornosti lastnika, ki nastane v katerem koli koledarskem letu na kateri koli podlagi (vključno s pogodbo ali malomarnostjo), ki se kakorkoli nanaša na storitev, katerokoli naključno storitev ali ta sporazum, je omejen na znesek plačila, ki mu je bil dejansko plačan v navedenem koledarskem letu.

Omejitev odgovornosti
Razen v zvezi z odškodnino in zaupnostjo Oglaševalca, nobena od strank v nobenem primeru ne bo odgovorna za kakršno koli medsebojno, naključno, posredno, posebno ali kaznovalno škodo (vključno s škodo zaradi izgube uporabe, prihodkov ali dobička, poslovne prekinitve in izgubo informacij), ne glede na to, ali je bila škoda predvidljiva in ali je bila taka stranka obveščena o možnosti take škode ali ne. Lastnik v nobenem primeru ne odgovarja Oglaševalcu za znesek, ki presega znesek, ki ga je Oglaševalec plačal lastniku v skladu s tem sporazumom.

Lastnik izrecno zavrača vsa jamstva v zvezi s svojimi storitvami ali katerim koli njihovim delom, vključno s kakršno koli implicitno garancijo za prodajo za določen namen, kakršnimi koli implicitnimi garancijami, ki izhajajo iz posla ali izvajanja, ter kakršno koli garancijo v zvezi z a) številom oseb, ki bodo dostopale do katerega koli spletnega oglasa, na kateri koli napravi Meeloo; b) kakršno koli korist, ki jo lahko oglaševalec pridobi od katerega koli oglaševanja; in c) hitrost, dostopnost, delovanje ali funkcionalnost vsakega oglaševanja, ki se prikaže na spletu.

Rok
Kljub drugim določbam tega sporazuma veljajo vsi veljavni datumi v zvezi z zagotavljanjem Storitve tako, da se bo Lastnik potrudil v razumnem času izpolniti obveznosti, ki jih ima do Oglaševalca. V obsegu, ki ga dovoljuje zakon, Lastnik ne odgovarja Oglaševalcu za kakršno koli nespoštovanje katerega koli datuma, v vsakem primeru pa bo določba tega sporazuma („Garancije in odgovornost“) veljala za vsako takšno odgovornost.

 

 

5. PRENEHANJE IN PREKINITEV

 

Odpoved z razlogom
Vsaka stranka lahko s pisnim obvestilom drugi stranki odpove ta sporazum, če je vzrok dogodek zaradi insolventnosti ali če druga stranka krši ta sporazum in kršitev ni odpravljena v 30 dneh od pisnega obvestila drugi stranki, ki je navedla podrobnosti kršitve in zahtevala, da se kršitev odpravi.

Prekinitev
Brez omejitve določbe “Odpoved z razlogom” lahko Lastnik prekine opravljanje storitve ali kakršne koli naključne storitve, če:
a) Oglaševalec zamuja s plačilom;
b) Oglaševalec krši ta sporazum in kršitve ni odpravil v roku 7 dni od pisnega obvestila s katerim je Lastnik opisal podrobnosti kršitve in zahteval kršitev odpraviti.

Prekinitev ne bo vplivala na izpolnitev plačila Oglaševalca Lastniku.

Prenehanje
Če je obdobje oglaševanja za nedoločen čas, lahko Lastnik ali Oglaševalec kadar koli po lastni presoji odpove ta sporazum tako, da drugemu pošlje vsaj 3 mesece pred prenehanjem pisno obvestilo. V vsakem drugem primeru se ta sporazum nadaljuje, dokler se ne izteče oglaševalsko obdobje. Sporazum se lahko odpove v skladu s tem sporazumom ali z medsebojnim sporazumom strank po lastni presoji.

Učinek prenehanja ali izteka sporazuma
Prenehanje ali iztek tega sporazuma ne bo vplival na pravice strank določenih z določbami tega sporazuma.

 

 

6. INTELEKTUALNA LASTNINA

 

Vsa intelektualna lastnina (vključno z avtorskimi pravicami in blagovnimi znamkami), ki je bila zagotovljena s strani ene od strank drugi stranki skladno s tem sporazumom, bo ostala last stranke, ki je intelektualno lastnino zagotovila.

 

 

7. ZAUPNOST

 

Lastnik in Oglaševalec se strinjata, da bosta vse podatke druge stranke hranila kot zaupne in da bosta zaupne podatke druge stranke uporabljala samo za namene izpolnjevanja tega sporazuma. Ta določba ne velja za podatke:
a) podatki, ki postanejo javni, razen s kršitvijo tega sporazuma;
b) je stranka seznanjena s podatki iz drugega vira, ne da bi zanj veljala obveznost zaupnosti;
c) se po zakonu zahteva, da se takšni podatki razkrijejo, pod pogojem, da stranka, ki jih razkrije, poskusi vsaj v minimalnem obsegu zaščititi zaupno naravo takšnih podatkov.

 

 

8. OBVESTILA

 

Vsa obvestila, zahteve, prošnje in druga sporočila, ki jih zahteva ali dovoljuje ta sporazum, morajo biti v pisni obliki in šteje se, da so dostavljena, ko jih druga stranka dejansko prejme, bodisi po e-pošti, navadni ali priporočeni pošti, kurirski ali kako drugače.

Vsako obvestilo ali drugo pisno sporočilo, ki ga daje stranka drugi stranki (Obvestilo), mora biti poslano na ustrezni naslov, sporočen stranki, razen če nobena od strank ne obvesti druge stranke o ustreznem naslovu ali o spremembi naslova.

Vsaka stranka mora skladno s to določbo vedno zagotoviti, da je e-poštni naslov veljaven in si prizadevati, da bo e-poštno naslov vedno brezhibno deloval.

 

 

9. RAZNO

 

Veljavno pravo
Določbe tega sporazuma je treba razlagati v skladu z zakoni Slovenije. V primeru reševanja morebitnega spora, ki izhaja iz tega sporazuma so pristojna sodišča v Sloveniji.

Prenos in oddaja del podizvajalcem
Oglaševalec ne sme prenesti ali predati vseh ali del svojih pravic ali obveznosti po tem sporazumu na katero koli drugo osebo, razen s predhodnim pisnim soglasjem Lastnika. Lastnik sme prenesti svoje pravice ali obveznosti ali del le-teh po tem sporazumu na podizvajalce.

Celotni sporazum
Ta sporazum glede na njegovo vsebino predstavlja celoten dogovor med Lastnikom in Oglaševalcem. Vsi predhodni dogovori, sporazumi, zastopanja ali zaveze se nadomestijo s tem sporazumom, razen če ni izrecno določeno, da vsaka stranka jamči, da se ni sklicevala na predhoni dogovor, sporazum, zastopanje ali razumevanje, ki ni izrecno določen ali vključen v ta sporazum.

 

 

10. RAZUMEVANJE

 

Pojmi
V tem sporazumu imajo naslednji izraz ustrezen pomen:
Oglaševanje ima pomen naveden v določbi „Obveznost oglaševanja“.
Obdobje oglaševanja pomeni obdobje, ki se začne na datum začetka in nadaljuje za obdobje, ki ga je izbral oglaševalec.
Delovni dan pomeni dan, ko so poslovalnice odprte za poslovanje, razen sobote, nedelje ali katerega koli državnega praznika v Sloveniji.
Zahtevek pomeni vsako tožbo, zahtevo, postopek ali razlog za sprožitev postopka.
Naročnik je vsaka stranka oglaševalca, katera koli stranka odjemalca oglaševalca itd.
Zaupne informacije stranke pomeni vse podatke zaupne narave ali podatke, ki se nanašajo na to stranko, vključno z vsemi podatki, za katere je navedeno, da so predmet zaupnosti in ki jih ta stranka razkrije drugi stranki v zvezi s tem sporazumom.
Vsebina pomeni informacije, podatke, dokumente, slike, grafiko, video, besedilo ali drugo vsebino, v kakršni koli obliki.
Storitev pomeni vsako storitev (vključno s programsko opremo ali nasveti), zagotovljeno v zvezi s storitvijo.
Insolventnost pomeni dogajanje:
a) V zvezi s pravno osebo – izdan je sklep, da se podjetje likvidira, dodeljen je stečajni upravitelj, začasni stečajni upravitelj, prejemnik, poslovodja, prejemnik in poslovodja, upravljavec, skrbnik ali upravitelj nad njim ali katerim koli njegovim premoženjem ali vloži zahtevo pri sodišču ali predlaga sestanek, da stori kar koli od prej navedenega, sklene dogovor s svojimi upniki ali si prizadeva za zaščito svojih upnikov ali pa se odloči, da se ustavi;
b) v zvezi s posameznikom – posameznik postane insolventen skladno z določbami kot je opredeljeno v zakonu.
Zakoni pomenijo vse veljavne zakone in druge predpise, standarde, kodekse, odredbe in navodila, vključno s tistimi, ki jih je izdal kateri koli državni organ.
Izguba pomeni izgubo, škodo, stroške, obresti, odhodke, pristojbino, kazen, globo, odvzem, odmero, odgovornost ali dodelitev odškodnine in vključuje pravne stroške na odškodnino ter posredno ali posledično izgubo.
Meeloo naprava pomeni napravo, na kateri bo prikazana reklama, ki jo je naložil Oglaševalec.
Plačilo pomeni znesek, ki ga oglaševalec najame na podlagi izbranega zneska prikazov.
Datum zamenjave ima pomen opredeljen v določbi „Predložitev oglasa“.
Storitev ima pomen opredeljen v določbi „Obveznost oglaševanja“.
Datum začetka pomeni datum začetka oglaševanja, ki ga izbere oglaševalec.
Dobavitelj je vsaka oseba, od katere Lastnik kupi katero koli storitev v zvezi z dobavo katere koli storitve.
Tehnične zahteve so ukrepi, navedeni v oddelku „Tehnične zahteve“.

Pravila razlage
V tem sporazumu:
a) uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske;
b) določbe se ne smejo razlagati v škodo stranke zgolj zato, ker je bila ta stranka odgovorna za pripravo tega sporazuma ali vključitev katerekoli določbe v ta sporazum.

Posebni pogoji
V primeru neskladnosti med vsebino tega sporazuma in posebnimi pogoji prevladajo posebni pogoji.

POMEMBNO: Lastnik si pridržuje pravico do spremembe ali dopolnitve sporazuma. V kolikor ni drugače določeno, začnejo spremembe veljati z dnem objave na spletni strani.