fbpx
SPORAZUM MED VOZNIKOM IN PODJETJEM

 

Ta sporazum („sporazum“) pomeni pravni dogovor med vami kot voznikom, posameznikom („vi“) in podjetjem MEEMMA, MARKETING d.o.o., Kotnikova ulica 05, 1000 Ljubljana, Slovenija, matična št. 8529205000, davčna št. 61917222 („Podjetje“).

S klikom na gumb „Se strinjam“ izrecno potrjujete, da ste prebrali, razumeli in preučili posledice tega sporazuma ter da se strinjate z zavezujočimi pogoji in da ste pravno sposobni skleniti ta sporazum s Podjetjem. Ta sporazum sklepate z namenom dostopa in uporabe storitev in izdelka Podjetja.

Če želite uporabljati storitve in izdelek Podjetja, se morate strinjati s pogoji, ki so navedeni spodaj. Z izvajanjem tega sporazuma (elektronsko ali kako drugače), vas in Podjetje zavezujejo pogoji, ki so določeni s tem sporazumom.

POMEMBNO: Prosimo, da pozorno preberete in pregledate določbe tega sporazuma, saj so pomembne za vaše sodelovanje z nami od sklenitve tega sporazuma dalje. Na podlagi elektronske sklenitve tega sporazuma podajate izjavo, da ste prebrali in se strinjali z določbami tega sporazuma (vključno z določbami o proviziji) ter razumeli posledice poslovnega sodelovanja z nami.

 

 

1. OPREDELITEV POJMOV

 

Podatki Podjetja so vsi podatki povezani z dostopom ter uporabo izdelka in storitev Podjetja ter ID voznika, skladno z določbami tega sporazuma.

Izdelek Meeloo je izdelek Podjetja, ki je nameščen v avtomobilu voznika – kupca izdelka.

Meeloo ID je številčna koda sestavljena iz 16 številk s katero dostopate do Meemaa nadzorne plošče.

Storitev Meemma predstavlja sistem oglaševanja na izdelku Meeloo s pomočjo uporabe spletne nadzorne plošče. Storitev vključuje dostop do spletne nadzorne plošče in spletne strani, plačila provizije ter tehnično podporo. Sklop storitev se lahko kadarkoli nadgradi oziroma spremeni.

Spletna nadzorna plošča Meemma je internetna ali mobilna aplikacija Podjetja, ki omogoča lokalnim podjetjem oglaševanje in voznikom prejetje provizije.

Plačilo vozniku kot partnerju je plačilo zagotovljeno s strani Podjetja.

Profil voznika pomeni stran na spletnem mestu, ki vam omogoča posodobitev vaših bančnih podatkov ter računov in nadalje vam omogoča ogled vašega zaslužka, dostop do tehnične podpore in dostop do podatkov Podjetja.

Prevozne storitve pomenijo zagotovitev storitve prevoza potnikov z vožnjo avtomobila skladno z veljavnimi zakoni in predpisi.

Ozemlje pomeni geografsko območje na katerem lahko opravljate storitve prevoza.

Uporabnik je potnik, ki uporablja vašo prevozno storitev skladno z veljavnimi zakoni in predpisi.

Oglaševalec je lokalno podjetje ali posameznik, ki oglašuje svoje storitve in dejavnosti.

Vozilo pomeni vaše vozilo, ki ga upravljate skladno z veljavnimi zakonskimi predpisi za opravljanje prevoznih storitev in storitev Podjetja.

 

 

2. UPORABA MEEMMA STORITEV

 

Meeloo ID
Podjetje vam bo izdalo večmestno kodo ID Meeloo s katero vam bo omogočen dostop in uporaba spletne nadzorne plošče skladno z določbami tega sporazuma. Potrjujete in strinjate se z pravico Podjetja, da vam lahko kadarkoli po lastni presoji iz kateregakoli razloga odvzame Meeloo ID in s tem omeji dostop in uporabe spletne nadzorne plošče Meemma. Podjetje vas bo takoj obvestilo o kakršnikoli nepravilni uporabi Meeloo ID-ja ali neuporabi produkta Meeloo ali nepravilni uporabi spletne nadzorne Meemma.

Zagotavljanje Meemma storitev
Strinjate se, da boste pri vožnji vašega vozila upoštevali vse predpise, zakone in podzakonske akte, ki urejajo cestnoprometno področje. Strinjate se, da naprave Meeloo ali spletne nadzorne plošče Meemma ne boste uporabljati med vožnjo ali v trenutku, ko to ne bo varno. Strinjate se, da boste pooblastili Podjetje za prejemanje informacij v zvezi z zagotavljanjem storitev Meemma. Strinjate se, da boste upoštevali vsa navodila za uporabo in namestitev, ki so v priročniku, ki vam ga bo/je poslalo Podjetje, vključno z vzdrževanjem izdelka Meeloo (nameščen na voznikovem ali sovoznikovem sedežu / izdelek Meeloo mora biti med vožnjo vedno vklopljen) ves čas, ko opravljate storitve prevoza. Strinjate se, da boste istočasno z uporabo izdelka Meeloo aktivirali Meemma ID z namenom prejemanja informacij s strani Podjetja in oglaševalcev. Strinjate se, da v primeru izključene naprave Meeloo boste skladno s prejetjem obvestila s strani Podjetja v 24 urah aktivirali napravo. V primeru neupoštevanja obvestila ima Podjetje pravico kadarkoli ta sporazum prekiniti in ukiniti vašo uporabo spletne nadzorne plošče Meemma.

Strinjate se, da boste redno posodabljali vaše bančne in ostale podatke na vašem profilu.

V primeru kraje izdelka Meeloo se strinjate, da boste krajo prijavili pristojnemu uradu in poročilo o kraji posredovali na e-mail support@meeloo-meemma.com.

Strinjate se, da:
Med vožnjo vašega vozila ne boste uporabljali naprave Meeloo ali spletne nadzorne plošče Meemma. Strinjate se, da Podjetje ne bo odgovarjalo za kakršnokoli škodo na vašem vozilu ali poškodbe osebe ali oseb ali kakršnokoli škodo kakršnekoli narave, ki jo povzroči vaša vožnja oziroma vozilo v primeru nepravilne uporabe naprave Meeloo ali Meemma storitev in da boste vi odgovarjali za takšno škodo in poškodbe.

Pošiljanje elektronske pošte
Strinjate se, da boste od Podjetja prejemali elektronsko pošto glede storitev Meemma.

Vaš poslovni odnos s Podjetjem
Strinjate se, da preko vašega voznikovega profila, storitve Meemma in komunikacije s Podjetjem ustvarjate neposreden poslovni odnos med Podjetjem in vami. Podjetje vas na splošno ali v skladu s določbami tega sporazuma ne vodi in vas ne nadzoruje v povezavi z izvajanjem vaših prevoznih storitev, vašimi dejanji ali nalogami ali z vašim upravljanjem in vzdrževanjem vašega vozila. Pridržujete si pravico, da določite, kdaj, kje in kako dolgo boste uporabljali storitve Meemma. Z izjemo kakršnih koli oznak, ki jih zahteva veljavna zakonodaja, vključno z dovoljenji in / ali licenčnimi zahtevami, Podjetje nima pravice zahtevati, da na vašem vozilu prikažete imena, logotipe ali barve Podjetja ali kateregakoli od njegovih pridruženih podjetij; nima pravice zahtevati,da nosite uniformo ali katero koli drugo oblačilo, na katerem so imena, logotipi ali barve Podjetja ali katerega koli od njegovih pridruženih podjetij. Strinjate se, da imate popolno diskrecijsko pravico do opravljanja storitev ali vključevanja v druge poslovne ali zaposlitvene dejavnosti. Razumete, da si ohranite popolno pravico do opravljanja katerega koli drugega poklica ali posla. Strinjate se, da si Podjetje pridržuje pravico da, vas kadarkoli po lastni presoji onesposobi ali kako drugače omeji pri dostopu ali uporabi storitev Meemma.

Meeloo naprava
Odgovorni ste za nakup, stroške in vzdrževanje naprave Meeloo kot tudi za vse potrebne brezžične podatkovne načrte. Strinjate se, da ne boste nudili, distribuirali ali delili ali omogočili zagotavljanje, distribucije ali skupne rabe dostopa do svojega profila ali podatkov Podjetja katerikoli tretji osebi. Strinjate se, da uporaba programske opreme Meemma na vaši napravi Meeloo potrebuje aktivni načrt za prenos podatkov z brezžičnim operaterjem, povezanim z vašo napravo Meeloo, katerega načrt boste na lastne stroške priskrbeli sami. Uporaba programske opreme Meemma na vaši napravi Meeloo kot vmesnik s storitvami Meemma lahko porabi podatke prek podatkovnega načrta. Podjetje ne odgovarja za nobene pristojbine, stroške ali previsoke stroške, povezane s katerim koli načrtom brezžičnega operaterja.

 

 

3. VI IN VAŠE VOZILO

 

Strinjate se, da morate vedno: imeti in obdržati veljavno vozniško dovoljenje z ustrezno stopnjo potrdila za upravljanje vašega vozila, vse licence, dovoljenja, homologacije in pooblastila, ki veljajo za vas in ki so potrebne za zagotavljanje storitve prevoza in posledično storitve Meemma; imeti primerno raven usposobljenosti, strokovnega znanja in izkušenj za strokovno opravljanje prevoznih storitev s potrebno spretnostjo in skrbnostjo; obdržati visoke standarde strokovnosti in vljudnosti pri zagotavljanju kakršnihkoli prevoznih storitev. Strinjate se, da si Podjetje pridržuje pravico, da kadar koli po lastni presoji Podjetja onesposobi ali kako drugače omeji vaše dostop ali uporabo programske opreme Meemma ali storitev Meemma.

Strinjate se, da bo vaše vozilo ves čas: registrirano na ustrezni podlagi in da boste storitve prevoza opravljali s potrebnim dovoljenjem za prevoz potnikov; v vaši lasti ali zakupu ali v drugačnem podobnem lastništvu; vzdrževali skladno z dobrim obratovalnim stanjem, skladno z industrijskimi varnostnimi in vzdrževalnimi standardi za takšno vozilo in z vsemi dodatnimi standardi ali zahtevami na ustreznem ozemlju ter skrbeli za čistočo vašega vozila.

 

 

4. POGOJI GLEDE PLAČILA

 

Plačilo vozniku
Obvestilo, ki določa vašo strukturo zaslužka, vse promocije, ki jih bo Podjetje izvajala za določen čas, bodo predstavljene na spletni nadzorni plošči namenjeni voznikom. Izračun strukture dobička je tedenski, in sicer od ponedeljka do ponedeljka. Podjetje si pridržuje pravico do zadržanja zaslužka voznika, za katerega meni, da je kršil ta sporazum. Strinjate se, da bodo imeli ostali vozniki, ki nudijo prevoze in ki uporabljajo napravo Meeloo, mogoč različen razpon zaslužka in da je lahko vaš zaslužek nižji od drugih voznikov ali nižji od povprečnega zaslužka, ki ga Podjetje predstavlja v marketinških materialih ali na svojih spletnih mestih, in strinjate se, da Podjetje ne bo odgovorno za vaš nižji zaslužek. Strinjate se, da so izplačila namenjena voznikom edina plačila, ki jih boste prejeli v zvezi z zagotavljanjem storitev Meemma in da plačila voznikov ne bodo vključevala odtegnjenih davkov ali odbitkov davkov.

OBVESTILO: Podjetje ne zagotavlja vedno in takojšnjega plačila vozniku, ko voznik prejme napravo Meeloo saj je le-to odvisno od predvajane količine oglasne vsebine na njegovi napravi v določenem času. Podjetje si prizadeva in deluje na način, da oglasne vsebine razporedi sorazmerno na vse naprave Meeloo.

Trenutna struktura zaslužka
Voznika prejme tedensko plačilo na bančni ali drug veljaven račun v višini 20% zaslužka s storitvami Meemma na voznikovi napravi Meeloo.

Sprememba plačila vozniku
Podjetje si pridržuje pravico, da kadarkoli po lastni presoji spremeni zneske in ustrezne zahteve za plačila voznika. Podjetje pa vam bo v primeru sprememb vašega prihodnjega zaslužka zagotovilo pravočasno obvestilo na primeren način. Nadaljnja uporaba storitev Meemma po prejemu vsakega obvestila, ki vas opozori na takšno spremembo plačil vozniku, pomeni vaše soglasje za takšno spremembo.

Davki
Strinjate se, da morate izpolniti vse obveznosti glede davčne registracije ter izračunati vse davčne obveznosti povezane z zagotavljanjem prevoznih storitev in prejemom plačil vozniku, ki zagotavljajo storitve Meemma, skladno z veljavno pravno zakonodajo, in Podjetju predložiti vse ustrezne davčne informacije. Ne glede na navedeno v tem sporazumu, lahko Podjetje po svoji presoji na podlagi veljavnih davčnih in zakonskih predpisov pobira in vrača davke, ki izhajajo iz vašega zagotavljanja storitev Meemma, in / ali posreduje vse ustrezne davčne podatke, ki ste jih posredovali v skladu s predhodnimi zahtevami v tem razdelku neposredno pristojnim vladnim davčnim organom v vašem imenu ali kako drugače.

 

 

5. LASTNINSKE PRAVICE

 

Omejitve
Nobeni tretji osebi ne smete dovolite licencirati, podlicencirati, prodajati, preprodajati, prenašati, dodeliti pravice, distribuirati ali kako drugače zagotavljati ali omogočiti Meemma storitve ali spletno nadzorno ploščo ali informacije, ki jih vam posreduje Podjetje; spremeniti ali narediti izvedena dela na podlagi storitev Meemma; nepravilno uporabljati storitve Meemma ali spletno nadzorno ploščo, vključno z ustvarjanjem internetnih povezav do kateregakoli dela Meemma storitev ali spletne nadzorne plošče, podvajati ali kopirati katerikoli del Meemma storitev ali spletne nadzorne plošče na katerokoli drugo spletno stran ali sistem, ali uničiti ali kako drugače nepravilno pridobiti podatke ali preoblikovati storitve Meemma ali spletno nadzorno ploščo, razen če to izrecno dopušča veljavna zakonodaja z izrecnim dovoljenjem Podjetja; ali pošiljati neželena ali drugače podvojena sporočila. Poleg tega nobeni drugi stranki ne smete dovoliti dostop do ali uporabo storitev Meemma ali spletne nadzorne plošče ali naprave Meeloo za: načrtovanje ali razvoj konkurenčnega ali vsebinsko podobnega izdelka ali storitve; kopirati ali ekstrahirati vse funkcije, funkcionalnosti ali vsebino le-teh; lansirati ali povzročiti zagon na ali v povezavi s storitvami Meemma, spletno nadzorno ploščo z avtomatiziranim programom ali skripto, vključno s spletnimi hrošči, roboti, kazalniki, botovi, virusi ali črvi ali katerimkoli programom, ki povzroči preobremenitev strežnika ali neupravičeno obremeni ali ovira delovanje in / ali izvajanje Meemma storitev; ali v primeru poskusa nepooblaščenega dostopa do storitev Meemma ali spletne nadzorne plošče ali z njima povezanih sistemov ali omrežij.

Lastninska pravica
Storitev Meemma, spletna nadzorna plošča, zaupni podatki med vami in Podjetjem ter podatki o Podjetju, vključno z vsemi pravicami intelektualne lastnine, so last Podjetja. Niti ta sporazum in niti vaša uporaba spletne nadzorne plošče ali storitve Meemma vam ne daje nobenih lastninskih pravic na spletni nadzorni plošči, storitvi Meemma ali v samem Podjetju. Ni dovoljeno uporabljati ali na kakršenkoli način se sklicevati na ime Podjetja, njegove podružnice, logotipe, imena izdelkov in storitev, blagovne znamke, avtorske pravice ali druge navedbe lastništva, same in v kombinaciji z drugimi črkami, ločili, besedami, simboli in / ali vzorci za kakršne koli komercialne namene, razen če vam Podjetje to izrecno dovoli. Strinjate se, da ne boste poskušali registrirati ali drugače uporabljati in / ali zahtevati lastništvo v katerikoli od blagovnih znamk Podjetja, sami ali v kombinaciji z drugimi črkami, ločili, besedami, simboli in / ali z oblikovanjem ali v katerikoli podobni znamki, imenu ali naslov, za katero koli blago in storitve.

 

 

6. ZAUPNOST

 

Pogodbeni stranki tega sporazuma se strinjata, da imata lahko v skladu s tem sporazumom dostop (posredno ali neposredno) do zaupnih podatkov druge pogodbene stranke. Zaupni podatki vključujejo podatke o Podjetju, voznikove identifikacijske številke in obseg transakcij, tržne in poslovne načrte, finančne, tehnične, operativne in druge druge nejavne podatke vsake stranke (ne glede na to, ali so razkrite v pisni ali ustni obliki), ki jih ta stranka označi kot lastne ali zaupne ali za katerekoli druge podatke, ki bi jih morala druga pogodbena stranka razumeti in obravnavati kot zaupne.

Pogodbeni stranki se strinjata, da: vsi razkriti zaupni podatki ostanejo izključna last pogodbene stranke; ne smeta uporabljati zaupnih podatkov druge pogodbene stranke za kakršenkoli druge namene, ampak samo za namene navedene v tem sporazumu; ne smeta razkriti zaupnih podatkov druge pogodbene stranke nobeni tretji osebi, razen svojim zaposlenim, nadrejenim, pogodbenim delavcem, agentom, kot navedeno v tem sporazumu, pod pogojem, da so se te osebe pisno zavezale k zaupnosti in ne uporabi razkritih podatkov pogodbene stranke za lastne namene, po prenehanju tega sporazuma, razen na zahtevo druge pogodbene stranke (skladno z veljavno zakonodajo in zahtev Podjetja).

Ne glede na zgoraj navedeno, zaupne informacije ne vključujejo nobenih informacij v obsegu, v katerem so: so splošno dostopne javnosti ne glede na dejanja ali opustitvijo tega sporazuma; je bila pogodbena stranka pred podpisom tega sporazuma brez obveznosti do zaupnosti podatkov; tretjo osebo, ki ni zavezana k varovanju zaupnosti, razkrije tretja stranka; ali pa mora biti razkrita v skladu z zakonom, odredbo sodišča, sodnim pozivom ali vladnim organom, pod pogojem, da pogodbena stranka o tem obvesti drugo stranko, ki je zaupne podatke razkrila, in stranki dati priložnost za izpodbijanje ali omejitev razkritja podatkov. Ne glede na zgoraj navedeno, se strinjate, da lahko Podjetje razkrije vaše podatke o lokaciji, zgodovino transakcij in druge prevozne storitve in / ali podatke Meemma storitev.

Razkritje vaših podatkov
Podjetje lahko v skladu z veljavno zakonodajo posreduje vaše podatke o lokaciji, podatke o uporabniških storitvah in drugih prevoznih storitvah in / ali storitvah Meemma tržnim in drugim podjetjem, če: obstaja pritožba, spor ali konflikt, vključno z nesrečo; je treba uveljaviti pogoje tega sporazuma; po lastni presoji Podjetja, če se zahteva z veljavno zakonodajo ali regulativnimi zahtevami; je potrebno po lastni presoji Podjetja zaščititi varnost, pravice, lastnino ali varnost Podjetja ali katere koli tretje osebe; varovanje varnosti javnosti iz katerega koli razloga, vključno z olajšanjem zavarovalnih zahtevkov, povezanih s Meemma storitvami; odkrivanje, preprečevanje ali kako drugače obravnavanje goljufij, varnostnih ali tehničnih vprašanj; preprečevanje ali zaustavitev dejavnosti, za katero Podjetje po lastni presoji lahko meni, da predstavlja nevarne, nezakonite, neetične ali pravno izvršljive dejavnosti; je po lastni presoji Podjetja potrebno ali potrebno za zavarovalne ali druge namene, povezane z vašo zmožnostjo, da izpolnite pogoje za uporabo Meemma storitev ali ostanete kvalificirani. Razumete, da Podjetje lahko obdrži vaše osebne podatke za pravne, regulativne, tržne, varnostne in druge potrebne namene po prenehanju te pogodbe.

Podjetje lahko zbira vaše osebne podatke med nakupom izdelka Meeloo in zagotavljanjem storitev Meemma ali pa lahko pridobi vaše podatke od tretjih oseb. Podjetje shranjuje, obdeluje, prenaša in do njih dostopa za poslovne namene, tudi za trženje, proizvodnjo in izboljšanje vodenja, razvoj in izboljšanje storitev, analitiko, industrijo in tržne raziskave ter druge namene, skladne z zakonitimi poslovnimi potrebami Podjetja. Izrecno soglašate s takšno uporabo osebnih podatkov.

 

 

7. ZAVAROVANJE

 

Strinjate se, da boste med trajanjem sporazuma vzdrževali vsa vozila, ki jih upravljate, bili odgovorni za avtomobilsko zavarovanje, ki tretjim osebam zagotavlja zaščito pred telesnimi poškodbami in krili materialno škodo ter skrbeli za minimalne zahteve za upravljanje zasebnega potniškega vozila na javnih cestah. Poskrbeti morate tudi za kritje vseh napak, ki jih veljavna zakonodaja zahteva, ki se ga kot zavarovanec ne smete odpovedati. Strinjate se, da boste Podjetju zagotovili kopijo zavarovalne police, izjave o zavarovalnih policah, izkaznico zavarovalnice in potrdilo o plačilu premije za potrebno zavarovalno polico, na zahtevo Podjetja. Podjetje nima pravice nadzorovati vaše izbire ali vzdrževanja politike vašega zavarovanja.

Nemudoma morate obvestiti Podjetje o vseh nesrečah, ki se zgodijo med opravljanjem storitev Meemma, ter sodelovati in zagotoviti vse potrebne informacije.

 

 

8. ZASTOPANJE IN GARANCIJA; IZJAVA ODGOVORNOSTI

 

Izjavljate in jamčite, da: imate polno moč in pooblastila za sklenitev tega sporazuma in izpolnjevanje svojih obveznosti iz tega sporazuma; niste sklenili nobenega drugega sporazuma z Podjetjem in med tem, ko ni sklenjen noben sporazum z Podjetjem za vas ne velja nobeno določilo ali drugačna omejitev, ki bi vam preprečevala izpolnjevanje tega sporazuma; pri izvajanju tega sporazuma boste upoštevali vso veljavno zakonodajo, vključno z imetjem in izpolnjevanjem vseh dovoljenj, statutov, odredb, predpisov, licenc, registracij in drugih vladnih pooblastil, potrebnih za opravljanje prevoznih storitev v skladu s tem sporazumom.

Izjava o omejitvi odgovornosti
Podjetje bo zagotovilo in vi sprejemate storitve Meemma ter uporabo spletne nadzorne plošče in uporabo spletne strani na podlagi “kot je” in “kot je mogoče”. Podjetje ne jamči, da bo vaš dostop do ali uporaba storitev Meemma, spletne nadzorne plošče ali spletnih mest neprekinjena ali brez napak.

Garancija in storitve
Podjetje ne jamči za razpoložljivost ali posodobitev storitev Meemma, spletne nadzorne plošče ali spletnega mesta. Strinjate se, da so lahko storitve Meemma, spletna nadzorna plošča ali spletna stran kadar koli in iz katerega koli razloga lahko nedosegljive. Poleg tega lahko storitve Meemma, spletna nadzorna plošča ali spletno mesto lahko povzročijo omejitve, zamude in druge težave, povezane z uporabo internetnih in elektronskih komunikacij, Podjetje pa ni odgovorno za kakršne koli zamude, napake ali druge škode in odgovornosti ali izgube, ki so lahko posledica takšnih težav.

 

 

9. POVRNITEV ŠKODE

 

Strinjate se, da boste odškodninsko odgovorni, boste zagovarjali Podjetje in delovali neškodljivo v razmerju do Podjetja in njenih uslužbencev, direktorjev, zaposlenih, zastopnikov, naslednikov ter boste odgovorni do vseh obveznosti, zahtevkov, tožb, stroškov (vključno s pravnimi stroški), odškodnin, kazni, glob in davkov, ki izhajajo iz ali so povezani z: vašo kršitvijo sodelovanja z Podjetjem, garancij ali obveznosti iz tega sporazuma; ali zahtevki tretje osebe (vključno z uporabniki, regulatorji in vladnimi organi), ki so neposredno ali posredno povezani z vašo ponudbo prevoznih storitev ali opravljanjem storitev Meemma. Ta določba o odškodnini ne velja za vašo kršitev kakršnih koli zastopanj glede vašega statusa neodvisnega izvajalca.

 

 

10. OMEJITVE ODGOVORNOSTI

 

Podjetje ne sme biti odgovorno na podlagi tega sporazuma ali v zvezi z njim za kar koli od naslednjega, bodisi na podlagi nesoglasij, odškodninske tožbe ali katere koli druge pravne podlage, tudi če je bila pogodbena stranka obveščena o možnosti takšnih odškodnin: kakršne koli podrejene, odškodninske, splošne, kazenske, posebne ali druge posredne škode katere koli vrste; ali premoženjske škode vaše ali katere koli tretje osebe, izgube ali netočnosti podatkov ali izgube posla, prihodka, dobička oziroma uporabe drugih gospodarskih dejavnosti. Podjetje vam bo izplačalo zneske, ki vam jih dolguje, vendar ob upoštevanju kakršnih koli morebitnih omejitev ali drugih določb iz tega sporazuma, ki veljajo, v nobenem primeru pa odgovornost Podjetja po tem sporazumu ne presega zneska storitev, dejansko plačanih ali zapadlih.

 

 

11. TRAJANJE IN PREKINITEV

 

Ta sporazum začne veljati na datum, ko ste ga sprejeli in traja, dokler ne bo prekinjen skladno s pogoji tega sporazuma.

Prekinitev
Vsaka pogodbena stranka lahko odpove ta sporazum: kadarkoli brez navedenega vzroka s pisnim obvestilom z odpovednim rokom sedmih dni; neposredno, brez predhodnega obvestila, zaradi bistvenih kršitev tega sporazuma; ali takoj, brez predhodnega obvestila, zaradi hujših bistvenih kršitev tega sporazuma; ali takoj, brez predhodnega obvestila, v primeru plačilne nesposobnosti ali stečaja druge pogodbene stranke ali ob vložitvi ali predložitvi zahteve za odlog plačila (ali podobnega dejanja ali dogodka). Poleg tega lahko Podjetje takoj odpove to pogodbo ali onesposobi uporabo vašega Meeloo ID, če ne zmorete več, po veljavnem zakonu ali standardih in smernicah Podjetja, opravljati prevozne storitve ali storitve za upravljanje vozila kot je drugače določeno tudi v tem sporazumu.

 

 

12. RAZMERJE POGODBENIH STRANK

 

Razmerje med pogodbenima strankama na podlagi tega sporazuma je neodvisno pogodbeno razmerje. Pogodbeni stranki se izrecno strinjajo, da: ta sporazum ni pogodba o zaposlitvi, niti ne ustvarja delovnega razmerja med Podjetjem in vami; in med Podjetjem in vami ne obstaja nobeno skupno podjetje, partnersko ali agencijsko razmerje.

Strinjate se, da se ne boste izpostavljali kot zaposleni, agent ali pooblaščeni zastopnik Podjetja.

 

 

13. RAZNI POGOJI

 

Spremembe
V primeru, da Podjetje kadar koli spremeni pogoje tega sporazuma, je zavezano vas o takšnih spremembah obvestiti za nemoteno nadaljnjo uporabo in zagotavljanje storitev Meemma. Podjetje si pridržuje pravico, da lahko spreminja vse informacije, na katere se sklicuje s tem sporazumom. Strinjate se, da z uporabo in zagotavljanjem storitev Meemma ali z uporabo spletne nadzorne plošče vas zavezujejo določbe tega sporazuma ter vse morebitne prihodnje spremembe in dopolnitve določb tega sporazuma in morebitni dokumenti, ki so priloga tega sporazuma, vključno z zneski in pogoji plačil vozniku. Nadaljnja uporaba storitve Meemma ali spletne nadzorne plošče po kakršnih koli spremembah določb sporazuma pomeni vaše soglasje za takšne spremembe.

Dodatni pogoji
Za vašo uporabo storitev Meemma se lahko uporabljajo dodatni pogoji, kot so pravilniki uporabe ali časovne omejitve, ki so povezane z določenimi lastnostmi in funkcionalnostmi, ki se lahko od časa do časa spreminjajo („Dodatni pogoji“). Morda vam bodo občasno predstavljeni nekateri dodatni pogoji. Morebitni dodatni pogoji se štejejo za del tega sporazuma. V primeru spora ta sporazum prevlada nad dodatnimi pogoji.

Ločljivost
Če katera koli določba tega sporazuma postane neveljavna ali nezavezujoča, pogodbene stranke ostanejo zavezane vsem drugim določbam tega sporazuma. V tem primeru pogodbene stranke neveljavno ali nezavezujočo določbo nadomestijo z veljavnimi in zavezujočimi določbami, ki imajo v največji možni meri podoben učinek kot neveljavna ali nezavezujoča določba glede na vsebino in namen.

Dolžnost
Nobena pogodbena stranka ne sme prenesti tega sporazuma ali katerekoli pravice ali obveznosti tega sporazuma v celoti ali delno, brez predhodnega pisnega soglasja druge pogodbene stranke. Druga pogodbena stranka lahko ta sporazum ali njegove pravice ali obveznosti brez soglasja prenese v primeru in pogojem poslovanja, finančnega plana ali sredstev Podjetja.

Celotni sporazum
Ta sporazum, vključno z vsemi dodatnimi pogoji, predstavlja celoten sporazum ter razumevanje pogodbenih strank glede njegove vsebine nadomešča vse predhodne ali sočasne sporazume ali zaveze v zvezi s tem sporazumom. V tem sporazumu besedi “vključno” in “vključujeta” pomenita “vključno z, vendar ne omejeno na”. Uvodne izjave so del tega sporazuma.

Tretje osebe kot upravičenci
Ta sporazum ne vključuje nobenih tretjih upravičencev. Nič v tem sporazumu ni namenjeno ali razlagano za ustvarjanje zahtevkov tretjih oseb.

Obvestila
Vsako obvestilo, ki vam ga je Podjetje poslalo na podlagi tega sporazuma, ga ureja in razlaga v skladu s slovenskim pravom, ne glede na določbe o izbiri ali koliziji prava katere koli pristojnosti, pod pogojem kakršne koli arbitraže med Podjetjem in vami le to ureja slovensko sodišče. Če Podjetje ne uveljavi nobene pravice ali določbe v tem sporazumu, ne pomeni odpovedi takšni pravici ali določbi, če je Podjetje ne potrdi in se s tem pisno ne strinja.

OBVESTILO: Podjetje si pridržuje pravico do spremembe ali dopolnitve sporazuma. V kolikor ni drugače določeno, začnejo spremembe veljati z dnem objave na spletni strani.